Psychoterapia rodzinna

Podczas konsultacji psychoterapeutycznej rodzinnej terapeuta będzie starał się zrozumieć, na czym polega Państwa trudność i jak przyczynia się do tego sposób funkcjonowania całej rodziny. Rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Każdy z członków rodziny jest ważny, ma swoją rolę i jest niezastąpiony. Dlatego też za problem w rodzinie nigdy nie odpowiada jedna osoba, ale wpływają na niego wszyscy członkowie rodziny. Mówi się, że kiedy choruje jeden z członków rodziny- choruje cały system. Wspólnie będziecie poszukiwać, czego potrzebujecie jako rodzina, aby odzyskać stabilność i komfort. Głównym zadaniem terapii systemowej jest naprawienie relacji w rodzinie. Dzięki temu także poszczególni jej członkowie będą mieli się lepiej.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie, co kryje się pod wybuchami złości Waszego dziecka albo jaki szerszy problem daje o sobie znać poprzez zaburzenia odżywiania. W tym celu, terapeuta będzie chciał poznać wszystkich członków rodziny i usłyszeć, jak każdy z nich postrzega sytuację. Często okazuje się, że nawet małe dzieci dokonują zaskakująco trafnej oceny zdarzeń. Zdanie każdego z Was jest BARDZO WAŻNE – nawet małe dzieci wnoszą zaskakująco trafne oceny. Dla terapeuty rodzinnego ważnym narzędziem pracy jest też obserwacja rodziny w całości, dlatego zwykle na pierwsze spotkanie zaprasza się wszystkie osoby mieszkające wspólnie.

Kolejne spotkania będą omawiane z Państwem i ustalane na bieżąco, w zależności od potrzeb rodziny. Terapeuta może zaprosić wyłącznie ojca i córkę, jeśli to w ich relacji pojawił się główny kłopot. Czasem pracuje się przez większość czasu np. z dwiema osobami, ale na wybrane spotkania zaprasza się wszystkich. To skuteczna metoda pracy w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, nieporozumień rodziców z dorastającymi dziećmi, przewlekłej choroby i wszelkich kryzysów w rodzinie. Będzie niezwykle ważna w leczeniu zaburzeń odżywiania. Wszędzie tam, gdzie zawodzi dotychczas praktykowana komunikacja i pojawia się niezrozumienie.

„Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem”

~ (S.J. Lec)

100% satysfakcji
-->