Usługi

Usługi SELF

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat oferty terapeutycznej dostępnej w naszych gabinetach. Specjalizujemy się zarówno w psychoterapii indywidualnej (dorosłych, dzieci i młodzieży), jak również w psychoterapii rodzin, par oraz małżeństw.

100% zadowolenia
100% satysfakcji
100% dyskrecji
Konsultacja psychologiczna | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta poprzedza dalszy kontrakt terapeutyczny. Jej celem jest zdefiniowanie problemu z jakim zmaga się klient. Pozwala na wzajemne zapoznanie, zebranie dokładnego wywiadu, również przy użyciu testów psychologicznych. Dopiero zakończenie tego etapu pozwala na zapoznanie klienta z diagnozą, ustalenie szczegółowych celów terapeutycznych i rozpoczęcie dalszej pracy w kierunku poprawy funkcjonowania i samopoczucia. W przypadku dzieci pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami.

Psychoterapia osób dorosłych | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Po wcześniejszym etapie diagnozy psychologicznej rozpoczyna się proces zmian. Kolejne wizyty pozwalają na dokładne zrozumienie zgłaszanego problemu – jego genezy, mechanizmów utrzymujących oraz konsekwencji w życiu codziennym. Terapeuta dobiera metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta aby najlepiej wykorzystać jego zasoby.

Psychoterapia dzieci | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Psychoterapia indywidualna dzieci

Jej celem jest określenie przyczyn zachowań, które budzą niepokój rodzica oraz nauka komunikacji z młodym człowiekiem. Rodzic wraz z dzieckiem nabywa sposoby rozwiązywania problemów. Pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami- terapeuta rozpoznaje problem widziany oczami rodzica, zbiera szczegółowy wywiad na temat funkcjonowania dziecka, jego środowiska, sposobu wchodzenia w interakcje. Kolejne sesje odbywają się (w zależności od wieku dziecka) w obecności rodzica, bądź indywidualnie.

Psychoterapia młodzieży | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Jej celem jest określenie przyczyn zachowań, które budzą niepokój rodzica oraz nauka komunikacji z młodym człowiekiem. Rodzic wraz z dzieckiem nabywa sposoby rozwiązywania problemów. Pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami- terapeuta rozpoznaje problem widziany oczami rodzica.

Psychoterapia rodzinna | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Psychoterapia rodzinna

Naszym klientem jest cała rodzina, a nie tylko jedna, indywidualna osoba prezentująca objawy. Celem spotkań psychoterapeutycznych jest próba zrozumienia przez członków rodziny źródła problemu i nabycie narzędzi do radzenia sobie z nimi w celu odzyskania radości funkcjonowania. Każdy z członków rodziny jest ważny, ma swoją rolę i jest niezastąpiony.

Psychoterapia par i małżeństw | Psycholog Dąbrowa Górnicza | Centrum Psychoterapii SELF - Batugowska

Psychoterapia par i małżeństw

Kierowana do partnerów, małżonków, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, niemogących znaleźć wspólnego języka czy odnaleźć się w obliczu pełnionych ról. To przestrzeń dająca możliwość usłyszenie siebie nawzajem i poznania własnych potrzeb, nauka konstruktywnej rozmowy w sytuacjach trudnych. W myśl zasady: “Nie możesz mieć lepszego jutra, jeśli cały czas myślisz o wczoraj” partnerzy nabywają umiejętności koncentracji na bieżących nieporozumieniach oraz narzędzi komunikacji i rozwiązywania problemów.

Skontaktuj się z nami >> +48 786 188 803
-->