Psychoterapia dzieci

Kiedy Klientem jest dziecko, podstawowym celem jest określenie przyczyn zachowań, które budzą niepokój rodzica. Rozpoczęcie psychoterapii dziecięcej poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym. W przypadku najmłodszych dzieci, pierwsza wizyta poświęcona jest wyłącznie dla rodziców. Terapeuta rozpoznaje problem widziany oczami rodzica, zbiera szczegółowy wywiad na temat funkcjonowania dziecka, jego środowiska, sposobu wchodzenia w interakcje.

Kolejne spotkania pozwalają terapeucie na obserwację zachowań Twojego dziecka, rozmowę z nim. Jeżeli posiadają Państwo dokumentację psychologiczną dziecka (opinie psychologiczne, psychiatryczne, informacje psychologiczne) prosimy zabrać je ze sobą. Umożliwia to jak najdokładniejsze zrozumienie zgłaszanego problemu i postawienie trafnej diagnozy, co umożliwia podjęcie decyzji o proponowanych działaniach terapeutycznych. W zależności od potrzeb, terapeuta może zaproponować spotkania indywidualne dla młodego człowieka lub psychoterapię rodzinną – z udziałem najbliższych członków rodziny. Rodzic, pozostając w kontakcie z terapeutą, współuczestniczy w procesie terapeutycznym dziecka.

„Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci staje się ich wewnętrznym głosem”

~ Peggy O’Mara

100% satysfakcji
-->