Psychoterapia młodzieży

Dzisiejszy świat stawia przed nastolatkami wiele wyzwań. To czas wielu życiowych zmian, podejmowania istotnych decyzji, odnajdywania własnego miejsca w grupie rówieśników i rozumienia siebie – własnych potrzeb, emocji, zachowań. Media zasypują nas wizerunkami znanych osób, wymagania rosną w zabójczym tempie – jak pozostać sobą, jednocześnie móc stanowić ważną część otaczającej nas rzeczywistości?

Jeżeli masz wątpliwości, jaką drogę wybrać, zastanawiasz się jak sprostać oczekiwaniom dzisiejszego świata, nie czujesz się zrozumiany, bądź towarzyszy Ci poczucie odmienności – terapeuta pomoże Ci odnaleźć swoją własną, indywidualną przestrzeń. W bezpieczny sposób, pełen zaufania i uważności pomoże Ci zrozumieć emocje, mechanizmy Twojego myślenia i wynikające z nich zachowania.

Do naszych gabinetów SELF często zgłaszają się młodzi ludzie z niskim poczuciem własnej wartości, potrzebą perfekcji, poczuciem niezrozumienia, brakiem pomysłu na dalszą przyszłość, trudnością odnalezienia się w grupie czy mówieniem „NIE”, poczuciem niedopasowania, zmagający się z silnymi emocjami, mający myśli samobójcze czy skłonności do samookaleczeń.

Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców/opiekunów wraz z nastolatkiem. To czas poświęcony na wzajemne poznanie, omówienie i zrozumienie zauważonych trudności i podejmowanych do tej pory oddziaływania. Często już w trakcie dwóch pierwszych konsultacji udaje nam się podjąć decyzję o proponowanej ścieżce terapeutycznej – czas trwania psychoterapii jest to uzależniony od charakteru trudności, ale zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb nastolatka i jego rodziców. Kolejne spotkania trwają 50 minut. Są to spotkania psychoterapeuty z nastolatkiem.

Kontakt z rodzicem psychoterapeuta zawsze konsultuje z młodym człowiekiem, odbywa się wyłącznie za jego zgodą i w jego obecności. Psychoterapeutę obowiązuje całkowita tajemnica psychoterapii. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia nastolatka lub innych osób.

„Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”

~ Czesław Miłosz

100% satysfakcji
-->